Announcements

Search Announcements

Pengikitrafan dari Industri kepada Industri yang diguna pakai oleh CCIG ternyata mendapat kepercayaan dari IPTA dan IPTS tempatan

Pengikitrafan dari industri kepada Industri yang diguna pakai oleh CCIG ternyata mendapat kepercayaan dari IPTA dan IPTS tempatan. Bagaimana anda penggiat industri juga boleh mendapatkannya? 1.Ahli CCIG 2.Ahli Bertauliah 3.Status Professional CCIG akan memnyenaraikan nama-nama professional penggiat industri untuk dicadangkan sebagai pakar industri kepada Finas dan JPK.Pengikitirafan ini akan meletakkan nama penggiat industri dalam direktori pakar industri di JPK. Inilah proses yang dilakukan sehingga penggiat industri diikitraf pencapaian kerjaya dalam bidang masing-masing. Anda juga mampu mengubah nasib dalam kerjaya sekiranya mahu berubah. Hubungi CCIG Malaysia di talian 03-41616709 untuk maklumat lebih lanjut ...
Read More

 
 
CCIG